Dubai

The Royal Budha – Thai Restaurant

“The Royal Budha” The premier fine dining restaurant at the Holiday Inn Dubai – Al Barsha has just announced the name of their signature chef, one that arrives with credentials to serve up a banquet of Royal Thai flavours.

The diverse food of Thailand reveals a great deal about the country, it is a palimpsest of its political history, its trade, and its geography.

Thailand sits between the cultural and political powers of India and China, and its food is clearly influenced by both. Yet Thailand’s food, like her people, has maintained its own distinct identity.

The Royal Budha echoes the sentiment of this country and these hallmarks of Thailand are worth searching out in The Royal Budha’s extensive menu; assertive heat; deep muskiness; depth of spice; shots of citrus; silken textures, and a blend of flavors that evoke life in one of the world’s most gastronomically sophisticated countries.

You will discover, that the food at The Royal Budha rings all these bells.